Ce este contabilitatea financiară și raportarea

Contabilitatea financiară poate fi identificată ca fiind una dintre ramurile cheie din domeniul contabilității. Acest articol va explica importanța contabilității financiare și a rapoartelor pentru organizațiile de afaceri.

Ce este contabilitatea financiară

În contabilitatea financiară și raportare, toate tranzacțiile comerciale sunt înregistrate pe baza standardelor internaționale de contabilitate acceptate, cunoscute sub denumirea de standarde de contabilitate general acceptate (GAAP) și prezentate într-un format de raport sau ca situații financiare. Aceste situații financiare includ situația veniturilor, bilanțului și situația fluxurilor de trezorerie. Aceste declarații trebuie să fie pregătite cu exactitate pentru a avea o imagine clară asupra performanței companiei pe o perioadă. Contul de profit și pierdere / contul de profit și pierdere indică profitul sau pierderea generată într-o anumită perioadă. Bilanțul dictează activele și pasivele companiei într-o anumită perioadă. Situația fluxurilor de trezorerie indică modurile în care intrările și ieșirile de numerar apar într-o anumită perioadă.

Companiile întocmesc situații financiare la sfârșitul unei perioade specifice pentru a crea conștientizarea performanțelor companiei pentru părțile externe, cum ar fi acționarii, investitorii etc. Atunci când se așteaptă ca o companie să emită acțiuni pentru publicul larg, aceste situații financiare trebuie să să le fie prezentate. Aceste informații sunt revizuite de către concurenți, angajați, analiști de investiții, autoritățile fiscale și clienții. Aceste situații financiare adaugă valoare companiei deoarece indică performanța companiei.

În mod normal, conturile financiare sunt pregătite pe baza performanțelor din anul precedent. Acestea reprezintă o schiță pentru managerii de finanțe. Se bazează pe aceste înregistrări pe care managerii planifică pentru viitor. Prin urmare, aceste înregistrări sunt foarte utile pentru a lua decizii strategice în numele organizației. Managerii financiari au următoarele responsabilități în pregătirea acestor informații financiare.

  • Menținerea înregistrărilor corecte, cum ar fi conturile, registrele și cărțile. 
  • Asigurarea corectitudinii facturilor și a facturilor plătite.
  • Verificarea și monitorizarea soldurilor conturilor.

Ce este Raportarea financiară

La pregătirea și prezentarea rapoartelor financiare trebuie să fie incluse următoarele documente:

  • Situațiile financiare ale societății (situația veniturilor, bilanțului, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor capitalurilor proprii)
  • Notele referitoare la situațiile financiare.
  • Documente relevante pentru comunicatele de presă și apelurile de conferință privind câștigurile trimestriale și informațiile aferente.
  • Rapoarte trimestriale și anuale pentru acționari.
  • Rapoartele financiare trimestriale și anuale prezentate agențiilor guvernamentale și Comisiei de Valori Mobiliare (SEC)
  • Informațiile financiare trebuie să fie afișate pe site-ul oficial al companiei.

Toate aceste documente trebuie să fie pregătite cu atenție, deoarece ajută la crearea unei imagini bune asupra organizației de afaceri. Prin urmare, managerul de finanțe joacă un rol esențial în fiecare organizație în pregătirea acestor documente financiare.