Ce este contabilitatea judiciară?

În mediul de afaceri competitiv modern, contabilitatea criminalistică joacă un rol crucial în organizațiile de afaceri. Contabilitatea judiciară poate fi considerată o ramură a contabilității care este frecvent utilizată în investigațiile penale în domeniul contabilității. În acest articol, conceptul de contabilitate judiciară a fost explicat mai detaliat.

Contabilitate judiciară

După cum se menționează în Dicționarul Oxford, contabilitatea criminalistică se referă la utilizarea diferitelor abilități pentru a investiga practicile frauduloase și pentru a pregăti situațiile financiare pentru utilizarea acțiunilor în justiție. Contabilitatea judiciară explică modalitățile de utilizare a competențelor contabile pentru a investiga practicile contabile ilegale și frauduloase și pentru a analiza situațiile financiare pentru a lua măsuri legale. Contabilitatea judiciară poate fi menționată, de asemenea, ca criminalistica financiară. Criminalistica inseamna oportunitatea de a lua masuri legale necesare. Există un anumit tip de persoane care sunt cunoscute sub numele de experți contabili sau medicii legali implicat în găsirea probelor și furnizarea unei analize contabile care să o prezinte la instanța de judecată. În prezent, în aproape toate firmele de contabilitate, indiferent de mărime, au departamente specializate de contabilitate judiciară. Acești contabili medico-legali sunt specializați în diverse domenii cum ar fi creanțele de asigurare, frauda, ​​auditul redevențelor, revendicările corporale și construcțiile. Contabilii legiști contabilizează infracțiunile care pot fi clasificate drept infracțiuni împotriva proprietății.

Angajamentele legate de contabilitatea medico-legală pot fi clasificate în mai multe categorii după cum urmează:

• Calcule privind daunele în economie. De ex. întrerupere de contract
• Disputele ulterioare achiziției contestă și încălcarea garanțiilor sau câștigurilor
• Datorită insolvabilității, reorganizării și falimentului
• Fraudarea valorilor mobiliare și evaluarea afacerilor
• Descoperirea electronică sau medicina legală

Pentru a se angaja în contabilitate judiciară, sunt necesare diferite tipuri de competențe, cum ar fi abilități de investigare, aptitudini profesionale de contabilitate, abilități analitice, precum și cunoștințe referitoare la tehnologia informației, statistici etc. Contabilul criminalistic joacă un rol important în instanță, dovezi pentru a dovedi cazurile. Deși rolul unui contabil legist diferă de la caz la caz, patru domenii pot fi evidențiate în principal pentru a-și elabora serviciile. El / ea poate,

  1. Construiți o fundație pentru caz și examinați toate documentele în stadiul descoperirii, pentru a vă ajuta în formularea cadrului și pentru a selecta cele mai importante informații.
  2. Realizarea de interviuri pentru colectarea de informații sau efectuarea de cercetări pentru a colecta mai multe detalii sau dovezi legate de caz.
  3. Utilizând cunoștințele și abilitățile expertizei, analizați informațiile colectate împreună cu documentele de susținere.
  4. Elaborați un raport utilizând toate informațiile colectate pentru anchetă, cu toate dovezile.

În afară de cazurile legate de afaceri, serviciul contabilului medico-legal este folosit pentru a rezolva problemele personale precum dizolvarea căsătoriei. Prin urmare, contabilitatea criminalistică este o zonă utilă care poate fi utilizată în rezolvarea problemelor.