Ce este inventarul de control

În mediul de producție, inventarul reprezintă o cantitate semnificativă de investiții în capitalul companiei. Prin urmare, este esențial pentru o organizație să se asigure că bunurile potrivite sunt la locul potrivit la momentul potrivit pentru a evita posibilele stocuri, pentru a preveni deteriorarea stocurilor și pentru a avea o funcționare armonioasă a proceselor organizaționale. Prin urmare, pentru a gestiona posibilele dezechilibre de inventar și problemele operaționale rezultate, controlul inventarului este considerat o necesitate pentru o organizație. Controlul stocurilor poate fi descris ca un proces de supraveghere a aprovizionării inventarului, gestionării stocării și accesibilității pentru a asigura nivelul optim de inventar în cadrul organizației. Acesta este, de asemenea, considerat un control intern, o procedură menită să asigure eficiența muncii sau să evite fraude și erori interne.

Trei tipuri de stocuri sunt considerate sub control al inventarului.

1. Materii prime
2. Lucru în curs
3. Bunuri finite

Managementul controlului stocurilor

Gestiunea stocurilor este un concept care se concentrează pe inventar ca un activ cu valoare adăugată, astfel încât inventarele sunt gestionate într-un mod care maximizează valoarea organizațională, expunerea și profitabilitatea. Este un proces cuprinzător care implică mobilizarea produselor, deciziile de plasare a produselor, calculul vitezelor și mișcărilor produsului etc..

Procesul de localizare a inventarelor și de gestionare a acestora este identificat ca un sistem de control al inventarului, care poate fi manual sau digital. Adesea acest termen, sistemul de gestionare a inventarului se referă la o componentă software special concepută pentru gestionarea inventarului. Tehnologiile utilizate în aceste sisteme sunt scanarea codurilor de bare și tehnologia RFID, unde scanerele relevante identifică direct obiectele de inventar și înregistrează tranzacțiile respective prin dispozitive mobile sau fixe.

Tehnici / metode de control al inventarului

Aproape toate organizațiile de afaceri au angajat diverse metode de control al stocurilor pentru a-și menține inventarul sub control. Acestea sunt cele utilizate pe scară largă.

1. Analiza ABC 

Acesta este un sistem de control al inventarului bazat pe teoria Pareto, care indică faptul că 80% din cheltuiala cheltuielilor pentru consumul de inventar se bazează pe 20% din articole. Prin urmare, această tehnică clasifică inventarul în diferite clase identice, cunoscute sub numele de A, B și C, pe baza consumului anual de articole. După terminarea clasificării, se depun eforturi diferite în mai multe clase de inventar, în funcție de criteriile valorii monitorizate. În consecință, sunt garantate inițiativele de control puternic pentru elementele de clasă A, controlul moderat pentru elementele de clasă B și controlul redus pentru elementele de clasă C..

2. Analiza VED

VED se referă la virus, esențial și dorit. Spre deosebire de clasificarea efectuată în cadrul analizei ABC, stocurile sunt clasificate pe baza criticității elementelor de inventar. Clasa de produse V reprezintă o cantitate rezonabilă de stocuri, care este necesară, în timp ce clasa D nu trebuie să fie stocată de fiecare dată.

3. Analiza FSN

 Această clasificare se face pe baza problemelor de stocare ale organizației în care FSN se referă la o mișcare rapidă, lentă și fără mișcare.

4. JIT 

JIT se referă la termenul Just-in-time. După cum apare numele, JIT este o tehnică de control al inventarului care se concentrează pe conceptul că, numai dacă se fac comenzi, stocurile vor fi solicitate de fiecare.

 Fotografie: Emilio Labrador (CC BY 2.0)