Ce este contabilitatea de management?

Contabilitatea de gestiune este foarte importantă pentru organizațiile de afaceri să ia decizii strategice pentru a obține un avantaj competitiv pe piață. Acest articol explică conceptul de contabilitate de gestiune în detaliu în următoarele secțiuni.

Contabilitate de gestiune

Contabilitatea de management implică pregătirea informațiilor statistice și financiare pe care managerii trebuie să le ia pentru a lua decizii importante în numele organizației. Rapoartele de contabilitate de gestiune sunt prezentate săptămânal și lunar. Acestea sunt prezentate CEO-ului și altor directori de rang înalt ai organizației.

Contabilii de gestiune sunt responsabili pentru luarea deciziilor critice și a previziunilor necesare prin analizarea datelor financiare anterioare. Rapoartele furnizate de contabilii de conducere sunt folosite pentru a face noi strategii benefice pentru companie. De exemplu, aceste rapoarte sunt folosite pentru a selecta cea mai bună modalitate care poate fi utilizată pentru extinderea companiei, fie prin utilizarea strategiei de diferențiere a produselor, fie prin extinderea afacerii sau prin încheierea unei fuziuni sau a unei achiziții sau a unui joint-venture. De asemenea, pentru a face aceste tipuri de decizii importante, managementul de vârf utilizează analizele raportului, prognozele, bugetele etc.

Instrumente de contabilitate pentru management

Există diverse instrumente care sunt utilizate pe scară largă în contabilitatea de gestiune. Ele sunt după cum urmează:

Analiza raportului

La calcularea rapoartelor, o variabilă este măsurată în raport cu alta. Este un instrument pe scară largă în luarea deciziilor strategice în numele organizației. Contabilii de gestiune folosesc frecvent aceste rapoarte cu alte resurse pentru a măsura performanța actuală a companiei.

Unele dintre rapoartele cheie utilizate frecvent în contabilitatea de gestiune pot fi ilustrate după cum urmează:

Rata de activitate sau eficiență 

Aceste rapoarte pot fi folosite pentru a decide capacitatea companiei de a rezolva datoriile.

Raportul de transmisie 

Poziția financiară a companiei poate fi stabilită utilizând acest raport.

Rata de rentabilitate / performanță

Acesta explică rentabilitatea companiei și rentabilitatea investiției (ROI) într-o anumită perioadă de timp.

Înainte de a lua decizii critice în numele organizațiilor, contabilii de gestiune iau în considerare cifrele calculate ale acestor rapoarte, deoarece deciziile au un impact direct asupra succesului organizației.

În afară de rapoartele discutate mai sus, există diverse alte instrumente care sunt utilizate pe scară largă de către organizații, cum ar fi situațiile fluxurilor de trezorerie, bugetele, analiza varianței, evaluările investițiilor etc. Declarațiile privind fluxul de numerar sunt utile pentru identificarea intrărilor și ieșirilor de numerar ale organizației. Bugetele sunt estimările prestabilite pentru perioadele viitoare și sunt utile pentru identificarea surselor estimative de generare a veniturilor și a estimărilor costurilor diferitelor activități. Analizele de variație ilustrează diferențele dintre reale și estimări. Contabilii de contabilitate pot lua anumite decizii de a lucra pe variante pozitive și de a ignora diferențele negative. Evaluările investițiilor sunt utile pentru a decide dacă o anumită investiție ar fi utilă sau nu în comparație cu investiția făcută. Rezultatele financiare trebuie să fie compensate cu costul investiției pentru proiecte specifice, cum ar fi construirea unei noi fabrici pentru extinderea capacității de producție.

CE ESTE CONTABILITATEA FINANCIARĂ ȘI RAPORTARE

Referințe

1. Needles și alții (2011)  Principii ale Contabilității, Nelson Education Ltd

2. Edwards și colab. (2014) Principii de contabilitate; O Perspectivă de Afaceri, Contabilitate Managerială, Proiectul de text global 2014