Care este diferența dintre transferul de date sincron și asincron

În transferul de date sincron, emițătorul și receptorul sunt sincronizate cu același impuls de ceas. În transferul de date asincron, transmițătorul și receptorul nu utilizează un semnal comun de sincronizare. Asta este principala diferență între transferul de date sincron și asincron.

Transferul de date este procesul de trimitere a datelor de la emițător (expeditor) la receptor. Poate fi sincron sau asincron. Transferul sincron de date utilizează ceasuri sincronizate pentru a transmite date. În schimb, transferul asincron de date utilizează o metodă de control a fluxului de trimitere a biților de pornire și oprire cu date.

Domenii cheie acoperite

1. Ce este transferul sincron de date
     - Definiție, funcționalitate
2. Ce este Transferul asincron de date
     - Definiție, funcționalitate
3. Care este diferența dintre transferul de date sincron și asincron
     - Compararea diferențelor cheie

Termeni cheie

Transferul asincron de date, transferul sincron de date

Ce este transferul sincron de date

În transferul sincron de date, transmițătorul și receptorul sunt sincronizate și utilizează un semnal comun de sincronizare. Utilizează semnale de sincronizare pentru sincronizare. Aici, datele curg ca un flux continuu unul după altul. Transmițătorul trimite date, iar receptorul numără numărul de biți din datele recepționate. În plus, nu există lacune între date. În această metodă, semnalele de sincronizare trebuie să fie corecte pentru a transfera eficient datele. Mai mult, această metodă este mai rapidă decât transferul asincron de date.

Figura 1: Transferul de date sincrone și asincrone

Într-un sistem digital, dacă ceilalți registri au același ceas cu registrele procesorului, transferul de date între CPU și dispozitivele de intrare și ieșire este un transfer de date sincron. Ambele aceste unități obțin căsuțele de ceas de la generatorul comun de impulsuri.

Ce este Transferul asincron de date

În transferul de date asincron, transmițătorul și receptorul funcționează la frecvențe diferite ale ceasului. Utilizează biții de pornire și oprire a datelor. Conform exemplului de mai sus (figura 1), fiecare octet de date este încorporat în biți de start și stop. "0" indică bitul inițial, în timp ce "1" indică bitul final. Semnele "1" și "0" evidențiate cu roșu reprezintă biții de pornire și oprire. În plus, temporizarea nu este un factor important în transferul de date asincron.

Într-un sistem digital, dacă celelalte registre și registrele CPU folosesc propriile ceasuri private, ele au semnale de sincronizare diferite. Prin urmare, procesorul și dispozitivele de intrare și ieșire ar trebui să se coordoneze pentru a transfera date. Se numește un transfer de date asincron.

Diferența dintre transferul de date sincron și asincron

Definiție

Transferul sincron este metoda de transfer de date care trimite un flux continuu de date către receptor folosind semnale de sincronizare obișnuite, care asigură că atât emițătorul cât și receptorul sunt sincronizate între ele. În schimb, transferul de date asincron este metoda de transfer de date care trimite date de la emițător la receptor cu biți de paritate (biți de pornire și oprire) în intervale neuniforme. Astfel, aceasta explică diferența fundamentală dintre transferul de date sincron și asincron.

Ceasuri

În transferul sincron de date, expeditorul și receptorul funcționează pe aceleași frecvențe de ceas, în timp ce în transferul de date asincron, expeditorul și receptorul funcționează pe frecvențe diferite ale ceasului. Prin urmare, aceasta este principala diferență între transferul de date sincron și asincron.

Viteza de transfer de date

Viteza de transfer de date este o altă diferență între transferul de date sincron și asincron. Transferul sincron este mai rapid decât transferul asincron.

Start și Stop biți

Nu există cheltuieli suplimentare pentru pornirea și stoparea biților în transferul sincron. Pe de altă parte, transferul asincron de date utilizează biți de pornire și oprire.

Lacune între date

În transferul de date sincron, nu există lacune între date și fluxurile de date ca flux continuu. Cu toate acestea, în transferul asincron de date, pot exista diferențe între date.

Intervale de timp

Transferul sincron utilizează intervale de timp constante. În schimb, transferul asincron utilizează intervale de timp aleatorii sau neregulate. Aceasta este o altă diferență între transferul de date sincron și asincron.

Exemple

De exemplu, camerele de chat și videoconferințele utilizează transferul de date sincron, în timp ce e-mailurile utilizează transferul asincron de date.

Concluzie

Principala diferență între transferul de date sincron și asincron este că, în cazul transferului sincron de date, transmițătorul și receptorul sunt sincronizate cu același impuls de ceas în timpul transferului asincron de date, transmițătorul și receptorul nu utilizează un semnal comun de sincronizare.

Referinţă:

1. Transferul sincron de date COA, Educație 4u, 11 Dec. 2017, Disponibil aici.
2. Asynchronus Data Transfer, Educație 4u, 17 Apr. 2018, Disponibil aici.